През втория месец от живота на бебето продължава бурното развитие на всички сетива.Средно общата продължителност на съня на бебето през втория месец е около 18-20 часа. Дневният сън, както и през първия месец, се разпределя основно на 4 пъти. Постепенно продължителността на нощния сън се увеличава.

Зрителни и ориентировъчни реакции. Бебчо вече може да се съсредоточава за по-дълго време в неподвижен предмет или в лицето на възрастен, а също и дълго да следи с поглед движещ се предмет. Може да проследява движещи се обекти. С интерес разглежда нови играчки и предмети. Премества поглед от разглеждания предмет към появил се в полезрението му отгоре, отдолу или отстрани нов обект. При това движенията на очите и главата са синхронни. Увеличава се и полезрението на бебето. То вече вижда ясно не само на разстояние 25 см, но и доста по-далеч до 2 – 3 м.

Слухови ориентировъчни реакции. Бебето прави търсещи движения, заслушва се в звука на дрънкалката, в гласовете на възрастните. С интерес се вслушва в нови звуци, като се напряга и се опитва да чуе новия шум.

Емоции. Малкото съкровище реагира с усмивка на говорещия му възрастен или на усмивката и

мимиките му. Макар че още не говори, по израза на очите му и по издаваните звуци можете да се досетите за емоционалното му състояние – дали е весело или тъжно, дали му е интересно или скучно, дали иска да играе или да спи.

Движения на ръцете и действия с предмети. Пръстчетата и ръцете започват да се разгъват, дланите са полуотворени, ръцете започват също да се отпускат. Но в по-голямата част от времето ръчичките остават свити в юмручета.

Общи движения. Когато лежи по корем, бебето започва да се опитва да обръща глава настрани, да я повдига и е възможно да я задържи за кратко време. В легнало по гръб положение мъничето извършва хаотични сгъващи и разгъващи движения с ръчички и крачета.

Подготвителен етап на активната реч. В крясъците на бебето вече се долавя разлика. Гладът и болката са придружени от силен писък, а умората с приглушен, жален плач. Появява се и „бърборене“ със звуци като „еее“, ехее“, егее“ и т.н.