София. За периода от 01.01.2021 г. до 10.06.2021 г. са извършени проверки, както следва:
– от служители на Централното управление на НЗОК са извършени 68 проверки в 22 държавни ЛЗБМП, 17 общински ЛЗБМП, 6 ЛЗБМП със смесено участие (държавно и общинско) и 23 частни ЛЗБМП;
– от служители на РЗОК са извършени 1488 проверки в 84 държавни ЛЗБМП, 98 общински ЛЗБМП, 20 ЛЗБМП със смесено участие (държавно и общинско) и 43 частни ЛЗБМП. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Контролът по изпълнение на договорите с лечебните заведения за болнична медицинска помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, от длъжностни лица от РЗОК – контрольори, с правомощия, определени по реда на чл. 73 от Закона за здравното осигуряване. Проверките могат бъдат планови, внезапни и по повод на подадени жалби. Резултатите от извършените проверки се отразяват в протокол, като екземпляр от същия се предоставя на лицето – обект на проверката, срещу подпис, а копия от него се изпращат на управителя на НЗОК, съответно – на директора на РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на лекарите или на лекарите по дентална медицина.

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, контролните органи на НЗОК нямат право да разпространяват данни, станали им известни при извършването на дейността, освен в случаите, предвидени в закон.

© 2021 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Източник: http://www.focus-news.net//

naturalbg

View all posts

Add comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

naturalbg

Най- нови