Макроелементите са познати още като минерални соли и се намират в плода, листата, цвета и останалите части на растенията. Наименованието им идва от факта, че те са предимно под форма на соли на хлора, калия, калция, натрия, фосфора, магнезия, желязото и сярата.
Процентното им съдържание може да бъде различно и това зависи от вида на растението, почвено-климатичните условия, географското положение, геохимичните условия на околната среда и редица други фактори.
Важно е да се знае, че минералните соли не са енергийни източници, но присъствието им в растенията има връзка с други много важни функции. Едната е тази, че те благоприятстват протичането на биохимичните процеси в организма и така влизат в ролята на катализатори.
От друга страна макроелементите, участват в изграждането на клетъчната цитоплазма, поддържайки нейното колоидно състояние и са регулатор на осмотичното налягане в клетките. Също така, минералните соли имат участие в кръвообразуването, кръвоспирането, обмяната на веществата, растежа и изграждането на зъбите и цялата костната система.
Макроелементите изпълняват и още една важна функция и тя е, че регулират киселинно-алкалното равновесие на организма. Всеки ден човек губи определени количества минерални соли /при уриниране, потене и така нататък/, поради което е необходимо количеството им да бъде набавяно постоянно чрез храната и то предимно чрез консумацията на зеленчуци и плодове.

Монева

View all posts

Add comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Монева

Най- нови