Враца. Предвид усложнената епидемична обстановка с увеличаване на броя на заразените лица с COVID-19 на територията на област Враца и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, поради нарастващата заболеваемост в област Враца и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно ниво, отчетена 14-дневна заболеваемост – 643,3 на 100 000 население за последните две седмици и след проведено заседание на Областния оперативен щаб, със заповед на директора на РЗИ – Враца влизат в сила допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Враца, които могат да бъда променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. От 17 до 31 март 2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата за учениците от пети до дванадесети клас. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. За периода от 16 до 31 март 2021 г. са в сила и още няколко временни противоепидемични мерки.
Преустановява се присъствения учебен процес във филиалите на висшите училища. Изключение се допуска за практически упражнения и изпити. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.
‼️Провеждането на конферентни мероприятия, семинари, изложения, обучения на възрастни и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително носене на защитни маски за лице. Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора – пазари, тържища, изложения, централни улици, площади и при провеждане на организирани мероприятия.
Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казината, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове и нощни барове, които са с преустановена дейност, се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 1.5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
Заведенията по предходната точка работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването с ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете. ‼️🚫На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м и без защитна маска.
Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност организират работния процес на работниците /служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито, участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията им, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица. Кметовете на общини, ОДМВР, ОДБХ и РЗИ следят за спазване на противоепидемичните мерки в заведенията за хранене и търговските обекти. За неспазването на въведените мерки се налагат определените в нормативната уредба и вътрешните административни актове на министъра на здравеопазването санкции.
Кметовете на общини определят лицата, които извършват контрол по спазване на противоепидемичните мерки за всяко населено място в област Враца. Нарушенията на въведените с настоящата Заповед противоепидемични мерки се установяват по реда на чл. 209а от Закона за здравето – се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини. Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.

Източник: http://www.focus-news.net//

naturalbg

View all posts

Add comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

naturalbg

Най- нови