София. Българското дружество по ревматология подготви препоръки към пациентите с ревматологични заболявания по време на пандемията от коронавирус. Те са базирани на изводите и наблюденията на двете основни ревматологични организации: Еuropean League Against Rheumatism (EULAR) и American College of Rheumatology (ACR). Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

В подкрепа на тези препоръки British Society for Rheumatology (BSR) и Australian Rheumatology Association (АRА) също приеха алгоритми за поведение при инфекция с COVID-19. Това съобщи проф. Румен Стоилов от най-голямата Клиника по ревматология в България в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Според тях пациенти с ревматични заболявания, безсимптоми на COVID-19, които са били в контакт със SARS-CoV-2-позитивно лице, трябва да бъдат тествани за SARS-CoV-2 като започнатото лечение с ксБМАРЛ, бБМАРЛ, JAK-инхибитори, глюкокортикоиди, НСПВС и антиостеопоротични средства не се прекъсва. Въпросните медикаменти (без хлорокин/хидроксихлорокин и сулфасалазин) се спират само при потвърдена инфекция. Специалистите съветват обаче, дори и в тези случаи лечението с кортикостероиди да продължи.

Специално внимание се обръща на пациентите със системни ревматични заболявания (активен лупус, активен васкулит, активна системна склероза), лекувани с циклофосфамид или глюкокортикостероиди. При тях трябва да се помисли за профилактика на пневмоцистната пневмония – PJP (заболяване, което се получава понякога при болни с потиснат имунитет). Това състояние може да бъде клинично сгрешено с пневмония COVID-19, а може и да се очаква съжителство на двете пневмонии.

Препоръките обхващат и бъдещите майки, които имат ревматични заболявания. При тях е за предпочитане раждането да става по естествен път (с евентуално инструментално подпомагане), за да се избегне изтощението на майката и ненужни хирургически усложнения при вече болна пациентка. Новородените деца от SARS-CоV-2 позитивна пациентка пък следва да се изолират за период от 14 дни и през това време не е желателно да бъдат кърмени.

С новите препоръки Българското ревматологично дружество дава възможност на комисиите за издаване на протоколи за биологични лекарства и JAK инхибитори да издават документите за срок до 12 месеца. Условието е да има писмена консултация от лекуващия ревматолог за продължаване, спиране или промяна на лечението.

Най-важното ни послание към пациентите е, че консултацията с лекуващия ревматолог не може и не бива да бъде отлагана за повече от половин година. При този тип заболявания дори и 2-3 месеца без медицински надзор могат да доведат до тежки усложнения, обяснява проф. Стоилов, който е и председател на Българското ревматологично дружество. Той уточнява, че в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще се съобразят със заповедта на здравния министър за спиране на плановия прием, но никой пациент в усложнено състояние няма да бъде върнат. Лекарите са готови и за онлайн консултации, както и такива по телефона.

Пълният текст на препоръките можете да прочетете по-долу:
Препоръки на БДР за поведение по време на епидемия с COVID-19
Бързото разпространение на новия коронавирус (SARS-CoV-2) по света, изправи пациентите с ревматични заболявания и техните лекари пред много предизвикателства. Несигурността и противоречивата информация, както и характеристиката на силно заразната вирусна инфекция със смъртност около 3%, наложи приемането на единни препоръки за поведение по време на епидемия с COVID-19. През април 2020г, двете основни ревматологични организации: Еuropean League Against Rheumatism (EULAR) и American College of Rheumatology (ACR) публикуваха препоръки за поведение по време на епидемия със SARS-CoV-2, както и становище относно употребата на имуномодулиращо или имуносупресивно лечение. В подкрепа на тези препоръки British Society for Rheumatology (BSR) и Australian Rheumatology Association (АRА) също приеха алгоритми за поведение при инфекция с COVID-19. Въпреки че направените препоръки са приети с високо ниво на съгласие тяхната научна стойност е оскъдна. Нивото на доказателства никога не надвишава това на „експертно мнение“ и следователно силата на препоръките е аксиоматично ниска.

С оглед на извънредната епидемична обстановска, продължаваща повече от 8 месеца в Р. България, както и пандемията със SARS-CoV-2 по света, Българското дружество по ревматология (БДР) предлага следните препоръки за поведение по време на епидемия с COVID-19:
– Стриктно спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки, разпоредени от НОЩ и съответните компетентни органи в страната.
– Ако пациент има повишена температура и/или персистираща кашлица, нарушения на вкуса или обонянието трябва да бъде изследван за COVID-19.
– Консултацията с ревматолог “лице в лице”, особено за пациенти на биологични БМАРЛ и JAK инхибитори, не може да бъде отлагана за повече от 6 месеца. При липса на спешност редовните изследвания и консултации с ревматолог могат да бъдат временно отложени или проведени по телефон.
– Комисиите по своя преценка могат да издават протокол 1С за биологични БМАРЛ и JAK инхибитори за период от 6 до 12 месеца само, ако е налице писмена консултация от лекуващия ревматолог със становище за продължаване, спиране или промяна на лечението.
– Пациентите с ревматични заболявания, които не са съмнителни или нямат доказана инфекция с COVID-19 не трябва да прекъсват лечението или да променят дозата на конвенционалните синтетични БМАРЛ (ксБМАРЛ), биологичните БМАРЛ (бБМАРЛ), JAK-инхибиторите, глюкокортикоидите, НСПВС и антиостеопоротичните средства като профилактична мярка.
– Пациенти с ревматични заболявания безсимптоми на COVID-19, които са били в контакт със SARS-CoV-2-позитивно лице, трябва да бъдат тествани за SARS-CoV-2 като започнатото лечение с ксБМАРЛ, бБМАРЛ, JAK-инхибитори, глюкокортикоиди, НСПВС и антиостеопоротични средства не се прекъсва.
– При потвърдена инфекция с COVID-19 ксБМАРЛ, бБМАРЛ и JAK-инхибитори (с изключение на хлорокин/хидроксихлорокин и сулфасалазин) се спират. Приемът им се възстановява след оздравяване.
– Лечението с кортикостероиди да не се спира, дори в случаите на доказана активна COVID-19 инфекция.
– При пациенти със системни ревматични заболявания (активен лупус, активен васкулит, активна системна склероза), лекувани с циклофосфамид или глюкокортикостероиди, трябва да се помисли за профилактика на пневмония от Pneumocystis jiroveci (PJP). Тази пневмония може да бъде клинично сгрешена с пневмония COVID-19 и тъй като PJP е неизбежно състояние и може да се очаква съжителство на двете пнемпонии.
– Ако на болен от ревматично заболяване се налага амбулаторно или болнично лечение, пациентите и членовете на екипа по ревматология трябва да следват националните и локалните указания за превенция и контрол на инфекцията, включително използването на лични предпазни средства.
– Пациентите трябва да бъдат информирани за подходящите ваксинации с противогрипна и пневмококова ваксина. Следват се указанията съгласно Националния имунизационен календар и препоръките на EULAR.
– Основната отговорност за диагностиката и лечението на COVID-19 при пациенти с ревматични заболявания имат пулмолози, инфекционисти, интернисти и други специалисти, в зависимост от местните обстоятелства и заповедите на Министъра на здравеопазването. Ревматолозите са водещите експерти за имуносупресивното лечение на своите пациенти и трябва да участват в решението за поддържането или прекратяването му.
– Пренаталната помощ е от съществено значение за поддържане на здравословна бременност, поради което се препоръчва бременните жени с ревматични заболявания да се явяват на АГ консултации, ако бъдат поканени за това.
– Ако бременна жена или някой от семейството й има симптоми на COID-19, препоръчително е да се свърже с наблюдаващия акушер-гинеколог, за да уговорят правилното място и време за посещение. Не се препоръчва рутинно посещение в АГ клиника или амбулатория.
– Изборът на времето за раждане трябва да бъде индивидуализиран в зависимост от гестационната седмица, състоянието на майката и плода.
– Родоразрешението трябва да се извърши съобразно акушерските индикации. Винаги, когато е възможно, трябва да се предпочете раждане per vias naturales с евентуално инструментално подпомагане, за да се избегне изтощението на майката и ненужни хирургични усложнения при вече болна пациентка.
– Септичният шок, острата органна недостатъчност или феталният дистрес налагат спешно провеждане на цезарово сечение или преждевременно прекратяване на бременността.
– Новородените деца от майки, положителни за SARS-CoV-2, трябва да бъдат изолирани поне за 14 дни или докато се премахне вирусното отделяне, през което време не се препоръчва кърмене.

© 2020 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Източник: http://www.focus-news.net//

naturalbg

View all posts

Add comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

naturalbg

Най- нови